RAMRD.png

8:00 – 8:30 Zabawy swobodne przy niewielkim udziale nauczyciela.
8:30 – 8:35 Ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe.
8:35 – 8:55 Czynności higieniczne i samoobsługowe. I śniadanie.
8:55 – 9:00 Czynności higieniczne i samoobsługowe po śniadaniu.
9:00 – 9:30 Zajęcia dydaktyczne realizowane zgodnie z zapisem w podstawie
programowej wychowania przedszkolnego i dydaktyki z uwzględnieniem
aktywności dziecka w różnych sferach rozwojowych
9:30 – 9:50 Zabawy swobodne przy niewielkim udziale nauczyciela
9:50 – 10:00 Czynności higieniczne i porządkowe. II śniadanie.
10:00 – 11:15 Zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym, wycieczki, spacery, obserwacje
przyrodnicze, prace porządkowo – ogrodnicze ( w przypadku nieodpowiedniej
pogody- gry i zabawy ruchowe w sali).
11:15 – 11:30 Zabawy swobodne przy niewielkim udziale nauczyciela, słuchanie bajek
i opowiadań.
11:30 – 11:40 Czynności samoobsługowe, higieniczne i organizacyjne – przygotowanie
do obiadu.
11:40 – 12:00 Obiad – kształtowanie nawyków kulturalnego spożywania posiłków.
12:00 – 14:00 Przygotowanie do odpoczynku, leżakowanie – odpoczynek bierny.
14:00 – 14: 30 Czynności samoobsługowe i higieniczne. Podwieczorek.
14:30 – 16:00 Zabawy swobodne przy niewielkim udziale nauczyciela. Zajęcia dodatkowe
w klubach: „Ekologa”, „Czyściocha”, „Czytelnika”, „Uczymy się programować”, „Oswajania emocji”, „Mądrej Głowy”, „Nutki”. Praca indywidualna - stymulacyjna i rozwijająca zdolności i zainteresowania dzieci. Zabawy swobodne przy niewielkim udziale nauczyciela. Prace porządkowe.

 

Powered by joomla.

Kontakt

Przedszkole nr 56

ul. Kurantowa 3

tel.:   81 741-31-96

20-838 Lublin

Więcej

 

Inne

logo bip2 

 

 

 

 

 

RODO

 

Klauzula Informacyjna