Tak to się zaczęło....

 

Była połowa lat siedemdziesiątych. Na wzgórzach czechowskich będących osadą małych gospodarstw, sadów i pól uprawnych rozpoczęła się budowa nowego lubelskiego osiedla. W przyszłości ma to być jedno z największych osiedli miasta. Pojawiają się pierwsze bloki i nazwy ulic. Do najstarszych należą: ulica Kurantowa 4, Koncertowa 5 i 7, a następnie bardzo szybko powstają ulice: Prząśniczki, Kiepury, Skołuby. Wraz z każdym nowym blokiem przybywa mieszkańców. Przeważnie są to młode rodziny z małymi dziećmi.

 

Teren rozbudowującego się osiedla jest trudnym miejscem do zamieszkania: brak chodników, porozrzucane materiały budowlane, baraki robotnicze oraz odgłosy trwających prac budowlanych to krajobraz kilku pierwszych lat powstawania osiedla. Miejsce to nie należało do bezpiecznych w ogóle, a faktyczny plac budowy stanowił ogromne zagrożenie dla życia i zdrowia dzieci i dorosłych. Patrząc wstecz, zdumieniem napawa fakt, że przez wszystkie lata budowy osiedla nie doszło do tragicznych wypadków.

 

Na budującym się osiedlu nie było również sklepów, ośrodków zdrowia oraz placówek oświatowych. Od początku istnienia osiedla funkcjonowała tylko Szkoła Podstawowa nr 34, która zresztą została przekształcona w „podstawówkę” z istniejącej wcześniej szkoły włókienniczej.

 

Dzieci w wieku szkolnym uczyły się w przepełnionej do granic możliwości szkole, natomiast młodsze, z powodu braku przedszkoli, wraz z rodzicami jeździły do przedszkoli w dzielnicach najbliższych miejsca pracy rodziców.

 

Pod koniec lat siedemdziesiątych rozpoczęto budowę pierwszego na osiedlu przedszkola, które zostało oddane do użytku 1 września 1979 roku. Jak na ówczesne czasy było to przedszkole bardzo nowoczesne. Duże widne sale, łazienki, plac zabaw oraz przygotowana kadra pedagogiczna i niepedagogiczna.

 

Pierwszym dyrektorem przedszkola była pani Maria Madej, która wzięła na siebie trud wyposażenia przedszkola w sprzęt, pomoce dydaktyczne oraz stworzyła podstawy wzajemnej współpracy kadry i rodziców.

 

Aby od 1 września przedszkole mogło przyjąć dzieci, w przygotowanie sal i terenu wokół budynku zaangażowali się wszyscy pracownicy oraz rodzice. Mimo, iż Przedszkole nr 56 było nowoczesną dużą placówką, nie mogło przyjąć wszystkich małych mieszkańców Czechowa. Przez pierwsze cztery lata do przedszkola uczęszczały tylko dzieci 6-letnie. W roku szkolnym 1979/80 przedszkolakami zostało 300 sześciolatków, dla których zorganizowano 5 oddziałów całodziennych i 4 oddziały popołudniowe. W 1984 roku doszedł pierwszy oddział dzieci 5- letnich, a dopiero po 3 latach przedszkole otworzyło drzwi przed pierwszymi 4- latkami.

 

Dzięki systematycznej pracy wychowawczo - dydaktycznej i wielkiemu zaangażowaniu personelu, placówka stała się ważnym i cenionym miejscem środowiska lokalnego.

p56

 

Praca kolejnych dyrektorów: Alicji Wójcik, Marianny Kamińskiej oraz obecnego dyrektora Urszuli Kuleszy i całej kadry przyczyniła się do ukształtowania wizerunku naszego przedszkola jako placówki przyjaznej dziecku.

Powered by joomla.

Kontakt

Przedszkole nr 56

ul. Kurantowa 3

tel.:   81 741-31-96

20-838 Lublin

Więcej

 

Inne

logo bip2 

 

 

 

 

 

RODO

 

Klauzula Informacyjna